Nemoci z kouření

Autor: / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nemoci z kouření / 204 Zhlédnutí / 29/05/2014

Nemoci z kouření

Není to tak dávno, co bylo kouření považováno zlozvyk. V posledních letech jej však Světová zdravotnická organizace právem zařadila mezi dlouhodobá onemocnění a Mezinárodní klasifikace nemocí jí přiřadila diagnózu F17. Paradoxem je, že inhalovaný nikotin proniká do mozkových buněk rychleji, než kdyby byl aplikován do vpichem do žíly. Že je nikotin vysoce návyková látka a bylo prokázáno již dávno. Nicméně nejnovější vědecké poznatky a výzkumy navíc ukázaly, že závislost na nikotinu vzniká dokonce dříve než u heroinu. Ovšem nemoci z kouření nemá na svědomí jen nikotin.

Inhalováním cigaretového kouře totiž kuřákův organizmus absorbuje obrovské množství dalších škodlivin v řádu stovek. Mnohé z nich obsahuje přímo tabák, jiné vznikají jeho spalováním. Důležité přitom je uvědomit si, že zákeřné zplodiny vznikají i při hoření cigaretového papíru. Záludnost kouření spočívá v tom, že se nemoci z kouření nedostavují hned. A nedostavují se ani po několika letech. První zdravotní potíže se mohou dokonce objevit až po třiceti, nebo dokonce i padesáti letech, kdy si kuřák dopřává své nikotinové potěšení.

V cigaretovém kouři bylo odhaleno na šedesát rakovinotvorných látek, mimo jiné například i radioaktivní polonium. Spolu s AIDS je kouření nejčastější příčinou úmrtí a tento podíl na úmrtnosti narůstá geometrickou řadou. Na světě je 1,1 miliarda kuřáků, což je třetina populace starší patnácti let. Jinými slovy, na světě kouří každý třetí člověk. V Evropě, stejně jako v České republice, jsou nemoci z kouření příčinou každého pátého úmrtí. Na následky a nemoci z kouření umírá každý druhý kuřák. Bohužel, polovina z nich umírá ve středním věku.

Kouření nemá za následek pouze plicní onemocnění, jak se spousta kuřáků domnívá. Mezi závažné nemoci z kouření se však řadí i kardiovaskulární a onkologické choroby. A právě kardiovaskulární onemocnění se stávají největším zabijákem ve vyspělých zemích. Kouření přímo působí na cévní systém, který vytrvale a přitom nenápadně devastuje. Kromě zanášení krevního řečiště, čímž dochází k jeho zužování, způsobuje i kornatění cév, což si laicky můžeme představit jako jejich křehnutí. To všechno má za následek zhoubné šíření každé kardiovaskulární nemoci z kouření, ať už rychlejší nástup aterosklerózy směřující k infarktu myokardu, či jiným srdečním onemocněním, ischemickým chorobám dolních končetin, či cévním mozkovým příhodám.

Na závěr bych uvedl zatím nepříliš známý fakt, a to že každá pátá porucha erekce je způsobena kouřením. A proto je nutné tyto poruchy mezi nemoci z kouření zařadit.