Jak přestat kouřit?

Autor: / Žádné komentáře / 131 Zhlédnutí / 07/04/2014

Jak přestat kouřit?

Jednoduchá otázka. Dřív nebo později si ji položí každý skutečně závislý kuřák. Jakmile jednou závislost vznikla, je doživotní, a nelze ji vyléčit. Jediným východiskem je doživotní abstinence. A i po mnoha letech abstinence stačí jediná vykouřená cigareta, a závislost se vrací v plné síle. Na otázku „jak přestat kouřit“ jednoduchá odpověď neexistuje.

Rozhodnutí, zda kouřit nebo nekouřit, je věcí osobní svobody každého jednotlivce. Je tolik způsobů odvykání kouření, kolik je kuřáků. Je důležité si uvědomit, že chtění přestat musí vždy vycházet ze SKUTEČNÉHO niterného osobního přesvědčení. Nikdo nemůže přestat kouřit proti své vůli. Pokud nejste skálopevně rozhodnuti přestat kouřit, a to jednou pro vždy, nemá smysl s odvykáním ani začínat. Důvod, proč si „výjimečně“ jednu zapálit, se najde dřív než se nadějete. A bude po odvykání…

Jste připraveni přestat kouřit?

V rámci pokusů pochopit „životní cyklus kouření“ bylo vyvinuto mnoho modelů iniciačních a odvykacích fází. Tyto více či méně komplexní modely se snaží popsat „kariéru kuřáka“ od jeho první až k poslední cigaretě.

Velmi názorně zpracoval tuto problematiku belgický profesor Jaques Prignot, který popisuje nejen množství kritických bodů kuřácké kariéry, ale všímá si i souvisejících procesů.

33_2Schéma kuřácké kariéry od jejího vzniku až k poslední cigaretě

nekuřáka (A) se po fázi experimentů a pokusů stává příležitostný kuřák (B). V této fázi určitá část konzumentů cigaretu odvrhne a stane se spokojenými nekuřáky. Z těch ostatních se, vzhledem k návykové povaze kouření, poměrně rychle stanou každodenní kuřáci (C). Fáze označená jakospokojený kuřák (D) trvá zpravidla řadu let, během kterých je kouření skutečným potěšením a požitkem. Na konci této fáze ale začíná kuřák stále častěji zvažovat všechny argumenty pro a proti kouření, a stává se z něj ambivalentní kuřák (E). Dříve nebo později dozrává první rozhodnutí skončit s kouřením (F), které je krátce po té následováno prvním pokusem přestat kouřit (G). Některé osoby skutečně uspějí a stanou se z nich „spokojení nekuřáci“ (H). Abstinenční nikotinový syndrom ale přinutí drtivou většinu ostatních sáhnout znovu po cigaretě (I). Roztáčí se spirála primární snahy zbavit se závislosti, ve které dochází ke střídání ambivalentního postoje a rozhodnutí přestat kouřit. Během opakování cyklu je vždy malá část pokusů úspěšná, a vznikají další spokojení nekuřáci (H). Jistá část kuřáků se v této fázi vrací do stádia příležitostných kuřáků (B). Někdy jsou cigarety nahrazeny fajfkami, doutníky apod. Určité části odvykajících se také podaří, alespoň na čas, snížit množství vykouřených cigaret. Pokud ale nejsou pokusy přestat kouřit podporovány intervencí zvenčí nějakou formou vhodné antinikotinové terapie (J), je bohužel většina pokusů stále neúspěšných. Na smyčce spirály může mezi jednotlivými intervaly uplynout řada let, a kouření za tu dobu způsobí většině kuřáků nevratné poškození organizmu. Nemoci z kouření pak nadpoloviční většině z nich způsobí smrt (K). [1]

Dva kuřáci nikdy nesledují stejnou cestu, ale Prignotův model může pomoci definovat bod, ve kterém se v rámci své kuřácké kariéry zájemce o nekouření nachází. A to je pro stanovení optimálního procesu odvykání velmi cenná informace. Protože ani odvykání kouření není jednorázovou záležitostí, ale dlouhotrvajícím procesem.

Vaše šance, když chcete přestat kouřit

Podle časopisu Osobní lékař dokáží bez odborné pomoci přestat kouřit jen 3 kuřáci ze 100. Pod odborným dohledem je toto procento značně vyšší. [2] I tak ale většina z těch, kteří nakonec kouřit přestali, toho nebyla schopna napoprvé. Studie, která zkoumala 1000 kuřáků snažících se s kouřením skoncovat prokázala, že pouze 172 z nich uspělo napoprvé. Dalších 53 při druhém pokusu, 48 po třech kolech snažení atd. Dohromady jich z 1000 nakonec přestalo kouřit 387. Někteří však potřebovali sedm či více pokusů, než se jim to skutečně povedlo. [3]

Podtrženo a sečteno: pokud chcete s kouřením skutečně přestat, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Vaše šance na úspěch se tak výrazně zvýší. A výsledek opravdu stojí za to!

Datum a čas terapie si můžete rezervovat hned teď prostřednictvím formuláře, který najdete zde.

 

Reference

  1. Prignot, Jacques. A tentative illustration of the smoking initiation and cessation cycles [online]. Brussels: Belgian Lung and Tuberculosis Association (BELTA), 2000.  [cit. 2009-10-18].Dostupné online.
  2. Mlčoch, Zbyněk. Jak přestat kouřit cigarety, odvykání kouření cigaret [online]. Kurakovaplice.cz. [cit. 2009-10-18].
  3. Jak přestat kouřit [online]. Vitamins Cosmetics. 2002-12-30 [cit. 2009-10-18]. Dostupné online.

Váš Komentář

Email (nebude poskytnut)

*